Fænologi

Fænologi
Fænologi er læren om de klimatisk bestemte plante- og dyrereaktioner.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Fænologisk — Fænologisk, vedrørende fænologi …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”